Η εταιρία ιδρύθηκε το 1985 απο τους υιούς του Γανίκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη. Σκοπός της ήταν η παραγωγή και εμπορία χοίρων,μόσχων και ζωοτροφικών προϊόντων. Η εταιρία διαθέτει χοιροτροφική μονάδα 200 χοιρομητέρων, βοοτροφική 150 αγελάδων με κατεύθυνση την παραγωγή κρέατος κα παχυντήριο 400 μόσχων. Επίσης διαθέτει αποθήκες δημητριακών οριζόντιες, κάθετες και παρασκευαστήριο ζωοτροφών. Οι εγκαταστάσεις στεγάζονται σε ιδιόκτητο αγρόκτημα 60000τμ. στο Λευκώνα Σερρών. Η επεξεργασία και εμπορία κρέατος γίνεται απο τα καταστήματα που διαθέτουμε στις Σέρρες, Αγησιλάου 1 και Ελ. Βενιζέλου 75.

Λευκώνας Σερρών

Τηλ: 23210 98878 & 23210 98878

Υποκατάστημα

Τηλ: 23210 53345 & 23210 58632

Υποκατάστημα

Τηλ: 23216 00830

Λευκώνας Σερρών

Τηλ: 23210 98878 & 23210 98878

Υποκατάστημα

Τηλ: 23210 53345 & 23210 58632

Υποκατάστημα

Τηλ: 23216 00830

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

12 + 5 =